Prof & Geschrift

2020

Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2020 (7304), Recht is rond. De uitzonderlijk fatale huwelijksreis.

Jeroen Rheinfeld & Bernard Schols

AdvoTip 2020/2, In nomine patris et advocati et notarii. Erfrechtelijke zorgen voor de pastoor of schade aan het zielenheil voor erflater?

Jeroen Rheinfeld

B.M.E.M. Schols, ‘Economen’ Sommige verjaren, andere komen over de dood heen, Weekblad fiscaal recht 2020/55, 26 maart 2020

Bernard Schols

2019

Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019/12, ‘De boer op’ binnen de bebouwde kom. Stedelijke kavelruil!

Jeroen Rheinfeld

Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2019 (7263), De aanvullingswet grondeigendom, landinrichting en het notariaat

Jeroen Rheinfeld

Opinie, 2019, Voorkom ruzie bij de kist, een klein vervolg

Bernard Schols

2018

AdvoTip 2018/8, Gevolgen Gratis Grondgebruik: Gift!

Jeroen Rheinfeld

Actioma, 2018/203, Tien jaar Nederlands pachtrecht. Feeststemming?

Jeroen Rheinfeld

B.M.E.M. Schols, Volmacht uit het hiernamaals, ook digitaal? Nijmeegs Juridisch Faculteitsblad  Actioma, september 2018

Bernard Schols

2017

AdvoTip 2017/14, Het agrarisch bedrijf op waarde geschat

Jeroen Rheinfeld

2016

Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2016 (7099), Verkrijging krachtens kavelruil (samen met S.E. Bartels)

Jeroen Rheinfeld

B.M.E.M. Schols, Blooper of testamentair formulier?, Fiscaal Tijdschrift Vermogen, maart 2016

Bernard Schols

2015

Notariaat Magezine 2015/6, De notaris als regisseur van het hele kavelruilproces

Jeroen Rheinfeld

2014

Proefschrift 2014, Ars Notariatus XXIII, Kavelruil, Civiel en fiscaal. Waar lopen de grenzen?

Jeroen Rheinfeld

Notariaat Magazine 2014/6, Onderzocht: kavelruil

Jeroen Rheinfeld

Actioma 2014/190, Op zoek naar de grenzen van de kavelruil

Jeroen Rheinfeld

Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2014 (7042), Proefschrift; drie stellingen. Kavelruil, civiel en fiscaal: waar lopen de grenzen?

Jeroen Rheinfeld

2007

Schols, 2007, Samenvatting dissertatie Bernard Schols

Bernard Schols