Prof & Pers

Privaatrecht Actueel

Van Prof & Prof verscheen onlangs een artikel in de rubriek ‘Privaatrecht Actueel’ van het notarieel-wetenschappelijke tijdschrift WPNR. In de bijdrage wordt de uitspraak inzake de fatale huwelijksreis, besproken in aflevering 1 van Recht is Rond, becommentarieerd.

Mr. Online - Juridisch nieuws - Interview

Twee hooggeleerde juristen houden ‘Bourgondisch-filosofische’ gesprekken