Prof & Pers

Prof & Prof in LNSC-magazine

In het magazine ter gelegenheid van het Landelijk Notarieel Studenten Congres (LNSC), op 7 maart 2024 gehouden in Nijmegen, verscheen een door ons speciaal voor dit element geschreven column. Deze 59e editie van het LNSC staat in het teken van “Samen”: samen ondernemen, samen wonen en samenleven. In onze column filosoferen we met de notarieel studenten over ‘Samen’ met de notariële Chattie…?

Zie voor de website van het LNSC https://lnsc.nl/lnsc2024/

De herinneringen van Prof & Prof

Prof & Prof zijn te zien in de videoserie ‘Op naar 100′, een verzameling video’s ter ere van het 100-jarig bestaan van de Nijmeegse Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Zie voor de volledige video https://www.ru.nl/de-herinneringen-van-prof-prof

Onder de naam Prof & Prof vertellen de hoogleraren Jeroen Rheinfeld en Bernard Schols over onderzoekbesprekingen in cafés, hun bourgondisch-filosofische kijk op het recht, en ‘juridische verhaaltjes’ voor het slapengaan.

Bernard Schols studeert Notarieel en Nederlands recht in Nijmegen van 1983 tot 1987, en voltooit daarnaast de post-doctoraal Belastingkunde aan de Universiteit van Tilburg. Jeroen Rheinfeld studeert Notarieel recht in Nijmegen van 2000 tot 2004, waarbij hij in zijn laatste jaar tevens Fiscaal recht studeert – óók in Tilburg.

Als student kent Bernard Schols een groot contrast. Enerzijds is hij een streber – “Ik kon letterlijk geen genoeg van de studie krijgen en miste nooit een college” – maar aan de andere kant brengt hij veel uren door in het café met onder andere zijn vrienden van het Roomsch-Katholiek Mannenkoor van studentenvereniging Carolus Magnus. Na zijn studie is Schols vijftien jaar werkzaam in het notariaat, en richt hij zich tevens op een wetenschappelijke carrière. Eind 2007 promoveert hij bij professor Martin-Jan van Mourik. Momenteel is Schols hoogleraar Successierecht aan de Radboud Universiteit. Hij verschijnt ook regelmatig met zijn theateroptredens op het podium en is auteur van meerdere boeken, waaronder het succesvolle boek ‘Voorkom ruzie bij de kist’.

Rheinfeld leert Schols kennen als zijn scriptiebegeleider. Na een succesvolle afronding van zijn scriptie en daarmee zijn studie, besluit Rheinfeld zijn onderzoek voort te zetten door middel van een promotieonderzoek als buitenpromovendus. Zijn promotor Bernard Schols en hij genieten een fijne samenwerking en onderzoekbesprekingen vinden veelal plaats in cafés en restaurants in en rondom Nijmegen, een stelregel die Schols van zijn promotor Van Mourik leerde. Rheinfeld promoveert in 2014 op een proefschrift over kavelruil. Ook na zijn promotie blijft hij naast de praktijk ook werkzaam in het onderwijs. Hij is universitair docent Agrarisch recht bij de Nijmeegse rechtenfaculteit, wordt in 2022 benoemd tot bijzonder hoogleraar Agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en sinds 2018 is Rheinfeld als vennoot verbonden aan FBN Juristen te Amsterdam.

In 2020 sluit de universiteit haar deuren vanwege de coronacrisis. In deze ‘ongezellige tijd’ ontstaat het idee en geboorte van Prof & Prof. Aan de keukentafel, onder het genot van een flinke hoeveelheid wijn en bitterballen, bedenken de geboren Twentenaar en Limburger het programma Recht is Rond. Samen maken ze afleveringen op YouTube, verzorgen ze theateroptredens en schrijven ze columns voor Ars Aequi, waarin ze hun bourgondisch-filosofische kijk op het recht delen. Hierbij wordt enige humor niet geschuwd.

Prof & Prof in Vox

In Vox, het onafhankelijk magazine van de Radboud Universiteit, verscheen op 13 september 2023 het artikel ‘Op LawLands buigen Prof & Prof zich over het onderwijs van de toekomst’, waarin ons optreden op het lustrumfestival Lawlands van de Nijmeegse rechtenfaculteit onder de aandacht wordt gebracht. Zie voor het volledige artikel https://www.voxweb.nl/nieuws/op-lawlands-buigen-prof-prof-zich-over-het-onderwijs-van-de-toekomst

Ars Aequi-column 'Recht is Rond' (X)

In onze 10e column voor Ars Aequi maken we een muzikale reis door Nederland, genietend van streektaal, gruwend van managementtaal en vooruitkijkend naar een mooie zomer!

Ars Aequi-column 'Recht is Rond' (IX)

In onze 9e column voor Ars Aequi kijken we naar alle én andere kanten van studeren en promoveren. Met een vleugje filosofische punk.

Ars Aequi-column 'Recht is Rond' (VIII)

“Weg met de professoren” “Iedereen professor!” Huh?! Het zijn verwarrende tijden, maar Prof & Prof loodsen de lezers van Ars Aequi erdoorheen in hun achtste column.

Ars Aequi-column 'Recht is Rond' (VII)

In onze zevende column in Ars Aequi zoeken we naar de taal van de ziel, het onderscheid tussen robot en mens. Specifieker nog: tussen robot en Marsmannetjes.

Ars Aequi-column 'Recht is Rond' (VI)

In onze zesde column in Ars Aequi stellen we ons voor hoe het zou zijn als in Nederland een universitaire wereld zonder tentamens, essays en andere meetmomenten zou bestaan. Dat maakt fysieke en mentale ruimte vrij!

Ars Aequi-column 'Recht is Rond' (V)

Mindfulness met Prof & Prof: in onze vijfde column in Ars Aequi leggen we uit hoe lummelen kan leiden tot minder stress en meer succes.

Ars Aequi-column 'Recht is Rond' (IV)

In onze vierde column doen we een gedachtenexperiment: stel dat de rechtenstudie uit maar één vak mag bestaan, welk vak heeft dan het grootste bereik?

Ars Aequi-column 'Recht is Rond' (III)

In onze derde column maken we ons een beetje zorgen, omdat de jeugdige juridische studenten zo serieus worden. Er wordt veel te weinig gelachen! In de column geven we reden tot hoop én vrolijkheid!

Ars Aequi-column 'Recht is Rond '(II)

In onze tweede Ars Aequi-column gaan we van literatuur via universiteitscultuur naar studentenprotest en boerenprotest. Uiteraard alles indachtig ons Leitmotiv ‘Recht is Rond’.

Ars Aequi-column 'Recht is Rond' (I)

Prof & Prof verzorgt vanaf september 2022 een jaar lang de column ‘Recht is Rond’ in Ars Aequi Maandblad, het grootste juridische tijdschrift en online platform voor juristen van Nederland. In onze eerste column vliegen we vrolijk het nieuwe collegejaar in, bezorgen we de lezers een flinke portie gezelligheid en strijden we tégen onrecht, en vóór meer gelach.

Privaatrecht Actueel

Van Prof & Prof verscheen onlangs een artikel in de rubriek ‘Privaatrecht Actueel’ van het notarieel-wetenschappelijke tijdschrift WPNR. In de bijdrage wordt de uitspraak inzake de fatale huwelijksreis, besproken in aflevering 1 van Recht is Rond, becommentarieerd.

Mr. Online - Juridisch nieuws - Interview

Twee hooggeleerde juristen houden ‘Bourgondisch-filosofische’ gesprekken