Prof & Pers

Ars Aequi-column 'Recht is Rond' (VII)

In onze zevende column in Ars Aequi zoeken we naar de taal van de ziel, het onderscheid tussen robot en mens. Specifieker nog: tussen robot en Marsmannetjes.

Ars Aequi-column 'Recht is Rond' (VI)

In onze zesde column in Ars Aequi stellen we ons voor hoe het zou zijn als in Nederland een universitaire wereld zonder tentamens, essays en andere meetmomenten zou bestaan. Dat maakt fysieke en mentale ruimte vrij!

Ars Aequi-column 'Recht is Rond' (V)

Mindfulness met Prof & Prof: in onze vijfde column in Ars Aequi leggen we uit hoe lummelen kan leiden tot minder stress en meer succes.

Ars Aequi-column 'Recht is Rond' (IV)

In onze vierde column doen we een gedachtenexperiment: stel dat de rechtenstudie uit maar één vak mag bestaan, welk vak heeft dan het grootste bereik?

Ars Aequi-column 'Recht is Rond' (III)

In onze derde column maken we ons een beetje zorgen, omdat de jeugdige juridische studenten zo serieus worden. Er wordt veel te weinig gelachen! In de column geven we reden tot hoop én vrolijkheid!

Ars Aequi-column 'Recht is Rond '(II)

In onze tweede Ars Aequi-column gaan we van literatuur via universiteitscultuur naar studentenprotest en boerenprotest. Uiteraard alles indachtig ons Leitmotiv ‘Recht is Rond’.

Ars Aequi-column 'Recht is Rond' (I)

Prof & Prof verzorgt vanaf september 2022 een jaar lang de column ‘Recht is Rond’ in Ars Aequi Maandblad, het grootste juridische tijdschrift en online platform voor juristen van Nederland. In onze eerste column vliegen we vrolijk het nieuwe collegejaar in, bezorgen we de lezers een flinke portie gezelligheid en strijden we tégen onrecht, en vóór meer gelach.

Privaatrecht Actueel

Van Prof & Prof verscheen onlangs een artikel in de rubriek ‘Privaatrecht Actueel’ van het notarieel-wetenschappelijke tijdschrift WPNR. In de bijdrage wordt de uitspraak inzake de fatale huwelijksreis, besproken in aflevering 1 van Recht is Rond, becommentarieerd.

Mr. Online - Juridisch nieuws - Interview

Twee hooggeleerde juristen houden ‘Bourgondisch-filosofische’ gesprekken